Nieuw adres

Bekostiging zorg in 2016

KINDEREN:

Vanaf 2015 wordt de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij de gemeente.

De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. 

Vanaf 2015 wordt alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar via de gemeente geregeld. Dit is inclusief de uitvoering van maatregelen voor kinderbescherming, en begeleiding en controle van jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit (jeugdreclassering).

U kunt uw kind aanmelden voor onderzoek of behandeling met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of kinderarts en het wijkteam van de gemeente.

Wij berichten aan de gemeente dat uw kind is aangemeld voor hulpverlening en regelen de bekostiging.  Nieuw is dat sinds 2016 de gemeente een zorgtoewijzing moet geven. Dit wordt door de uitvoerend behandelaar geregeld.

VOLWASSENEN en JONGEREN  VAN 18 jaar en ouder

Voor jongeren van 18+ en voor volwassenen verandert er niets.

Ook in 2016 heb ik  contracten met (bijna) alle zorgverzekeringen zodat psychologische hulp voor deze leeftijdsgroep in de basisverzekering wordt vergoed. Ook zijn er contracten voor de gesprecialiseerde GGZ.

Verwijzing

Voor de Generalistische Basis GGZ en voor de gespecialiseerde GGZ is altijd een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, jeugdarts en of van het wijkteam van de gemeente.
Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de Generalistische Basis en gespecialiseerde GGZ absoluut noodzakelijk dat er wordt vermeld

  • Dat het om de verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ danwel gespecialiseerde GGZ gaat.
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis.
  • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB-code

Indien u wordt doorverwezen en u voldoet toch niet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor verzekerde zorg,
dan zijn er 2 mogelijkheden:

 1. u blijft in behandeling op eigen kosten.

2. u wordt terugverwezen naar de huisarts.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft.

In dat geval kan de psycholoog switchen naar een "zwaarder" product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen,
of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!


09-12-2017

nieuws

Nieuw adres - 09-12-2017
Kwaliteitsstatuut - 14-09-2018

clienten login