Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut geeft u meer informatie om uw keuze voor hulp op te baseren.

Op verzoek kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien.


14-09-2018

nieuws

Nieuw adres - 09-12-2017
Kwaliteitsstatuut - 14-09-2018

clienten login