Werkwijze

In het intakegesprek komen de ervaren problemen aan de orde en wordt gezamenlijk bekeken op welke manier deze problemen het beste kunnen worden opgelost. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voorafgaande aan de behandeling een onderzoek nodig is. Het intakegesprek eindigt met een voorstel voor een plan van aanpak.

Ik werk systemisch waarbij het belangrijkste uitgangspunt is dat psychische klachten of problemen nooit op zichzelf staan. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. 

Bij behandeling is mijn aanpak oplossingsgericht en inzichtgevend.

Ik probeer  samen te kijken naar de situaties en momenten die goed gaan, deze te bespreken en uit te bouwen naar andere situaties, zodat er vertrouwen in eigen kunnen en succeservaringen ontstaan.

Ook probeer ik samen met u de gedachten op te sporen die leiden tot ongewenste gevoelens en gedrag en deze te veranderen (cognitieve therapie).

Voor de behandeling van angst en trauma’s maak ik onder andere gebruik van EMDR, een  doeltreffende en speciale techniek.

Samen met een collega geef ik groepstrainingen en groepstherapie, gericht op het vergroten van (zelf)inzicht, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren.

nieuws

Nieuw adres - 09-12-2017
Kwaliteitsstatuut - 14-09-2018

clienten login