Tarieven

Sinds januari 2012 bied ik in mijn praktijk (uitsluitend) hulp in het kader van de tweedelijns zorg.

Tweedelijns zorg
Tweedelijns psychologische zorg biedt hulp bij complexere psychische problemen zoals bij AD(H)D, PDD-NOS/autisme, leerstoornissen, gedragsstoornissen, angststoornissen, depressie of traumaverwerking.

De duur van behandelingen in de tweede lijn varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling.

Verwijzing door de huisarts
Belangrijk is dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts aangezien u een verwijsbrief nodig heeft. Deze is namelijk wettelijk verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Heeft u een verwijsbrief dan ben ik volgens de Zorgverzekeringswet verplicht na afloop van de behandeling de verwijzer alsmede ook altijd uw huisarts, een kort eindverslag te doen toekomen.

Eigen risico
Wettelijk geldt voor volwassenen van 18 jaar en ouder een eigen risico voor medische kosten. Voor 2013 bedraagt het verplichte eigen risico € 350,- per persoon. Omdat het merendeel van de klanten in mijn praktijk jonger is dan 18 jaar, zullen deze daar niet mee te maken krijgen.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen.

Link
http://verzekeringen.pagina.nl

 

nieuws

Nieuw adres - 09-12-2017
Kwaliteitsstatuut - 14-09-2018

clienten login