Links

Handige links:

www.nvvp.nl: Nederlandse vereniging voor vrijgesvestigden psychologen en psychotherapeuten

www.nvo.nl Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen  

www.psynip.nl  Nederlands Instituut van psychologen

www.balansdigitaal.nl Vereniging voor ouders van kinderen met leer-en gedragsstoornissen zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.  

www.autisme-nva Nederlandse vereniging voor autisme  

www.adhd.nl Informatie over ADHD  

www.cogmed.nl: voor informatie over de cogmed werkgeheugentraining

www.emdr.nl: informatie over EMDR

http://verzekeringen.pagina.nl:  informatie over verzekeringen en vergoedingen

 

 

nieuws

Nieuw adres - 09-12-2017
Kwaliteitsstatuut - 14-09-2018

clienten login