Actueel

Veranderingen in vergoedingen met ingang van 2015

 

Nieuw jeugdstelsel

Vanaf 2015 wordt de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij de gemeente.

De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer met deze wet ingestemd.

Vanaf 2015 wordt alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar via de gemeente geregeld. Dit is inclusief de uitvoering van maatregelen voor kinderbescherming, en begeleiding en controle van jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit (jeugdreclassering).

Per 31 december 2014 stopt de vergoeding door de zorgverzekering. Voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die op die datum in behandeling zijn of aangemeld zijn voor behandeling, geeft de gemeente de garantie dat de bekostiging wordt voortgezet. De praktijk of instelling waarbij uw kind in behandeling is, sluit een overeenkomst met de gemeente voor bekostiging van jeugdhulp.

Ik heb een contract afgelsoten met de regio Eemland (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Soesterberg) en voldoe hiermee aan de voorwaarden van de gemeente om gespecialiseerde jeugdhulpverlening te bieden. Uw kind kan dus gewoon bij mij in behandeling blijven.

Voor nieuwe aanmeldingen vanaf 1 januari 2015 blijft dezelfde verwijsprocedure gelden. U kunt uw kind bij mij aanmelden voor onderzoek of behandeling met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of kinderarts en het wijkteam van de gemeente.

Ik bericht aan de gemeente dat uw kind is aangemeld voor hulpverlening en regel de bekostiging. Indien u vragen heeft over de privacy hoor ik dat graag.

Voor jongeren van 18+ en voor volwassenen verandert er niets. Ik heb ook in 2015 contracten met (bijna) alle zorgverzekeringen zodat psychologische hulp voor deze leeftijdsgroep in de basisverzekering wordt vergoed.

 

Prestatie

Maximale duur in minuten

Gemiddeld aantal consulten

Kort (BK)

294 min.

2 tot 5 consulten

Middel (BM)

495 min.

5 tot 8 consulten

Intensief (BI)

750 min.

8 tot 13 consulten

Transitie *

120

2 consulten

Afhankelijk van de zorgvraag wordt de patiënt binnen één van deze vier producten behandeld. De behandelaar en de patiënt
stellen aan het begin van het zorgtraject een behandelplan vast. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten (face-to-face,  blended) en consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. De NZa stelt de beleidsregels en vaste maximatarieven vast voor ieder zorgproduct in de GBGGZ.

Een deel van de zorg die ik bied in mijn praktijk valt onder deze vergoeding

Verwijzing

Voor de Generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ voor jeugd en volwassenen is altijd een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, jeugdarts en of van het wijkteam van de gemeente. 
Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ absoluut noodzakelijk dat er wordt vermeld

  • Dat het om de verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of  gespecialiseerde GGZ gaat.
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis.
  • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB-code

Indien u wordt doorverwezen en u voldoet toch niet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor verzekerde zorg,
dan zijn er 2 mogelijkheden:

 1. u blijft in behandeling op eigen kosten.

2. u wordt terugverwezen naar de huisarts.

 

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft.
In dat geval kan de psycholoog switchen naar een "zwaarder" product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen,
of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

clienten login